Připravujeme

Obsah:

ÚNOR / BŘEZEN 2020

Mercedes-Benz Maybach Vision 6
Milník elektromobility
Fenomén vozů SUV
Tesla Roadster 2020
Pirelli kalendář 2020

A ještě mnohem více...

image_8437

Běžné, postupné nebo rizikové kácení stromů?

Ke kácení stromů dochází z nejrůznějších důvodů. Mezi základní patří kácení kvůli těžbě dřeva, zdravotní kácení, které eliminuje škodlivé vlivy na ostatní dřeviny a kácení vynucené potřebou zabezpečit okolí před pádem stromů nebo jeho jednotlivých větví v důsledku stáří, vzrůstu, povětrnostních podmínek a podobně.

Různé typy kácení

Prostředí, ve kterém strom vyrůstá, a okolní vlivy předznamenávají, jak se bude vyvíjet, tedy jestli bude růst volně bez zásahu nebo bude vyžadovat péči v podobě různého ošetřování, prořezávání, případně i kácení. V případě kácení stromů pak hraje okolní prostřední zásadní roli při volbě způsobu a nezbytné techniky.

K zásahům do zeleně dochází v době vegetačního klidu, což je období mezi 1. listopadem a 31. březnem. V tomto období totiž v naší zeměpisné šířce dochází k zastavení růstu a zpomalení dalších životních funkcí rostlin. Přesné časové vymezení vegetačního klidu ale není možné stanovit, protože jej ovlivňuje více faktorů, především počasí. Každopádně stromy jsou v tomto čase v relativním vegetačním útlumu a nejsou tedy aktivní. A v neposlední řadě i z hlediska ochrany přírody se v této době kácením stromů nenaruší život ptactva a jejich hnízdění.

Běžné kácení

Jde o způsob, se kterým se někdy setkal v podstatě každý. Je to klasické kácení prováděné směrovým a následně hlavním řezem, který strom pokácí do předem určeného a vyznačeného prostoru. Tímto způsobem se kácí stromy ve volném prostoru, nebo tam, kde nebudou tímto způsobem ohroženy jiné stromy, popřípadě budovy, auta a jiné majetky.

Pokud to těžiště stromu vyžaduje, používá se u této metody také tzv. přetažení stromu, vhodné jsou také určité pomůcky jako klasické a mechanické klíny, které stromu udají požadovaný směr pádu, dále je to samozřejmě motorová pila, těžební lopatka, stupačky a jiné nezbytné prostředky pro bezpečnou práci.

Postupné kácení bez nutnosti spouštění břemen

Tento druh kácení stromů vyžaduje již vysoce odbornou činnost, u níž je nutná podrobná znalost všech jednotlivých pracovních postupů, různých technik a technologií, aby bylo zajištěno bezpečné pokácení stromu. S touto technikou se lze setkat především u stromů, které neumožňují běžný způsob kácení, protože nerostou ve volném prostoru a jejich pád by tak ohrozil okolí.

Postupné kácení vyžaduje zákrok arboristy, tedy odborníka v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, který se zaměřuje právě na speciální zásahy na dřevinách. Kácení probíhá od koruny stromu směrem k zemi, tzn., že je nutné vylézt na strom a jednotlivé kusy větví a kmene po částech rozřezávat tak, aby volně padaly na zem na vyznačené a zabezpečené místo.

S tímto způsobem kácení se lze setkat především v zahradách, parcích a lesoparcích.

Rizikové kácení

Rizikové kácení stromů patří bezesporu mezi nejnáročnější a také nejtěžší stromolezecké činnosti. Je to ta nejvíce odborná činnost, kterou může stromolezec vykonávat a u které uplatní především svoje zkušenosti, šikovnost a prostorový odhad. Rizikové kácení se provádí na dřevinách, pod kterými je minimální prostor, takže prakticky není kam strom pokácet, také na dřevinách, které svým růstem ohrožují stavby a další majetky lidí, případně elektrické vedení, a dále u stromů, u nichž došlo k poškození v důsledku jejich stáří nebo vlivu počasí(například po bouřce, silném větru a podobně).

Při kompletním kácení takového stromu se využívá techniky postupného kácení, u které vyvstává nutnost spouštění větví a částí kmene. Stromolezec se tak musí dostat do koruny stromu a odřezávat jednotlivé jeho části tak, aby je mohl bezpečně uvázat na spouštěcí lano a opatrně bez poškození čehokoli v okolí tyto části dostat dolů.

Vhodné řešení

Každý ze zásahů do dřeviny vyžaduje citlivý přístup a respekt k přírodě. Vždy je nutné dodržovat základní bezpečnostní pravidla, aby nedocházelo k ohrožení zdraví a života a rozhodně je vhodné nechat tuto činnost odborníkům. Specializované firmy mají nezbytnou techniku, hlavně ale zkušenosti a postarají se i odvoz vzniklého odpadu.

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

FOTOREPORTY

Generální partneři portálu:

 

Partneři portálu:

  Další portály mediální skupiny HMG:

      

     CELEBRITYHOUSE.cz

 

PORTÁLY HMG :

www.carshouse.cz    www.menhouse.cz   www.womenhouse.cz   www.luxuryhouse.cz 

www.gastrohouse.cz   www.celebrityhouse.cz   www.cinemahouse.cz   www.househouse.cz

www.kidshouse.cz   www.bookhouse.cz   www.hotelhouse.cz   www.luxusniplaze.cz

www.nicemagazine.cz   www.homemagazine.cz   www.golfmagazine.cz 

  www.inspirovanikrasou.cz   www.sefredaktorzavolantem.cz   www.rozhovoryzavolantem.cz

www.luxusniplaze.cz    www.podcasthouse.cz    www.menhouseman.cz  

TOPlist