Připravujeme

Obsah:

ÚNOR / BŘEZEN 2020

Mercedes-Benz Maybach Vision 6
Milník elektromobility
Fenomén vozů SUV
Tesla Roadster 2020
Pirelli kalendář 2020

A ještě mnohem více...

image_8437

Pronájem bytu Teplice – Vše, co jste potřebovali vědět o uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou

Stále více obyvatel hledá pronájem bytu v Teplicích, protože na vlastní bydlení kvůli zpřísnění hypoték nedosáhnou. Koupě bytu v Teplicích je pro investory ideální volbou, protože pořizovací cena je v porovnání s krajskými městy výrazně nižší. Na druhou stranu výše nájemného se od velkých měst o tolik neliší, a tak je možné dosáhnout zajímavého výnosu.

Pokud takovou investici plánujete a přemýšlíte nad tím, jestli je pro Vás výhodnější uzavřít s nájemcem smlouvu na dobu neurčitou, či určitou, tak čtěte dál, protože tento článek Vám poskytne odpovědi na všechny Vaše otázky. Dočtete se také o podstatných náležitostech nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou a o možnostech jejího vypovězení.

Pronájem bytu na dobu určitou z pohledu pronajímatele

VÝHODY

 • Je předem dáno, kdy nájemní smlouva končí, což oceníte zejména v situacích, kdy nejste s nájemníkem spokojeni. Jednoduše už mu nájemní smlouvu neprodloužíte.
 • Před tím, než trvání nájmu prodloužíte, máte možnost jednat o zvýšení nájemného. Na jakékoliv změně se musí domluvit vždy obě smluvní strany a dodatek opatřit podpisem.

NEVÝHODY

 • Smlouva na dobu určitou může odradit řadů zájemců, kteří by pro Vás v ostatních ohledech byli ideálními nájemníky.
 • Pokud smlouva na dobu určitou není prodloužena dodatkem, tak nezaniká, ale automaticky je to bráno tak, že se prodlužuje. Pronajímatel tedy musí tyto lhůty hlídat.
 • Pokud není ve smlouvě sjednána výpovědní lhůta, není možné předčasně nájem ukončit (za předpokladu, že nájemce plní všechny své povinnosti) a pronajímatel musí počkat až do vypršení doby nájmu.

Podstatné náležitosti smlouvy uzavřené na dobu určitou

Náležitosti pro smlouvu na dobu určitou a neurčitou jsou totožné. Jediným rozdílem je doba trvání nájmu.

Pokud není lhůta specifikována, má se za to, že se uzavírá na neurčito.

U nájemní smlouvy na dobu určitou musí být jasně vymezeno, k jakému datu končí.

Kromě doby trvání nájmu jsou dalšími podstatnými náležitostmi:

 • označení smluvních stran;
 • označení předmětu nájmu a příslušenství;
 • výše nájemného spolu se způsobem výpočtu a splatností;
 • výše kauce a podmínky jejího vrácení;
 • podmínky úhrady služeb;
 • práva a povinnosti pronajímatele i nájemce;
 • datum a podpis obou smluvních stran.

Přehled všech podstatných náležitostí a zvláštních ujednání nájemní smlouvy.

Možnosti ukončení smlouvy na dobu určitou

 • UPLYNUTÍM DOBY
 • DOHODOU
 • VÝPOVĚDÍ JEDNÉ ZE SMLUVNÍCH STRAN

Ukončení nájmu uplynutím doby

 • Nájemní smlouva končí uplynutím doby nájmu, který si smluvní strany potvrdily ve smlouvě.
 • Pronajímatel musí nájemce písemně informovat o tom, že nechce nájemní smlouvu prodloužit a vyzvat ho k vystěhování nejpozději tři měsíce po skončení nájmu.
 • Pokud nájemce po uplynutí doby určité v bytě zůstává a od pronajímatele neobdržel výzvu k vystěhování, tak se nájem automaticky prodlužuje na dobu, po kterou byl původně sjednán. Nejdéle na dva roky.

Ukončení nájmu dohodou smluvních stran

 • Smluvní strany mohou nájem ukončit i předčasně, pokud se na tom dohodnout.
 • Tato možnost musí být vymezena již v nájemní smlouvě.

Ukončení nájmu výpovědí nájemcem

 • Nájemce může podat výpověď, pokud se změnily podmínky nájmu, za kterých nájem uzavíral.
 • Výpovědní lhůta činí tři měsíce.
 • Ve smlouvě může být ujednání, které opravňuje nájemce vypovědět smlouvu kdykoliv.

Ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele

 • Pronajímatel může nájemní smlouvu vypovědět pouze v zákonem stanovených situacích.
 • Výpověď ze strany pronajímatele musí vždy obsahovat přesný důvod a rovněž i informaci o tom, že je možné se proti tomuto rozhodnutí odvolat. Výpověď bez těchto informací by byla jinak neplatná.

Nájemce i pronajímatel mají ze zákona právo vypovědět nájemní smlouvu kdykoliv a s okamžitou platností, pokud jeden z nich hrubě poruší svá práva i povinnosti. Konkrétní důvody k předčasnému ukončení.

Náležitosti výpovědi i výzvy k vyklizení

Oba dokumenty musí mít písemnou formu.

PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI:

 • označení smluvních stran;
 • označení nájemné smlouvy;
 • datum, ke kterému nájemní vztah končí;
 • podmínky odevzdání bytu.

Z průzkumů vyplývá, že nájemníci v Teplicích nemají příliš dobrou platební morálku a často po nich v bytech zůstávají velké škody. Z toho důvodu je pro investory výhodnější uzavřít s nájemníky smlouvu na dobu určitou. Ta je pro pronajímatele výhodnější v momentě, kdy chce prověřit nového nájemníka. Teď už také víte, jakými možnými způsoby lze smlouvu ukončit a vypovědět.

Je podle Vás lepší prověřit nájemce tím, že uzavřete smlouvu na rok a v případě spokojenosti upravíte trvání na dobu neurčitou, nebo opakovaně prodlužovat dobu nájmu o rok i za předpokladu, že s nájemníkem není žádný problém?

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

FOTOREPORTY

AKCE

Generální partneři portálu:

 

Partneři portálu:

  Další portály mediální skupiny HMG:

      

     CELEBRITYHOUSE.cz

 

PORTÁLY HMG :

www.carshouse.cz    www.menhouse.cz   www.womenhouse.cz   www.luxuryhouse.cz 

www.gastrohouse.cz   www.celebrityhouse.cz   www.cinemahouse.cz   www.househouse.cz

www.kidshouse.cz   www.bookhouse.cz   www.hotelhouse.cz   www.luxusniplaze.cz

www.nicemagazine.cz   www.homemagazine.cz   www.golfmagazine.cz 

  www.inspirovanikrasou.cz   www.sefredaktorzavolantem.cz   www.rozhovoryzavolantem.cz

www.luxusniplaze.cz    www.podcasthouse.cz    www.menhouseman.cz  

www.nejlepsikavarny.cz

TOPlist